Cười đau bụng với cảnh "em chó" xin xỏ "anh mèo" cho ăn

|

Dù có "lớn xác" hơn gấp đôi "anh mèo" nhưng "em chó" vẫn phải nài nỉ van xin mới được anh cho phép được ăn.

Nguồn: Benji