Cười bò lăn trước những khoảnh khắc “chơi ngu lấy tiếng”

| 02:52 - 03/11/2015

Có thể bạn tài năng “hơn người” ở một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống. Thế nhưng, đôi khi chỉ cần một sơ suất nhỏ, bạn có thể biến sở trường thành trò cười cho thiên hạ.

Cười bò lăn trước những khoảnh khắc “chơi ngu lấy tiếng”

Hình như 2 người này có họ hàng với nhau? (Ảnh: Internet)
Hình như 2 người này có họ hàng với nhau? (Ảnh: Internet)

"Tiết mục của chúng tôi đã thành công mĩ mãn, nhưng...". (Ảnh: Internet)
"Tiết mục của chúng tôi đã thành công mĩ mãn, nhưng...". (Ảnh: Internet)

Thậm chí 2 người này còn thất bại thảm hại hơn. (Ảnh: Internet)
Thậm chí 2 người này còn thất bại thảm hại hơn. (Ảnh: Internet)

"Ơ! Chưa hết vòng mà, sao 'hạ cánh' nhanh thế?". (Ảnh: Internet)
"Ơ! Chưa hết vòng mà, sao 'hạ cánh' nhanh thế?". (Ảnh: Internet)

Tất cả đều "hở mười cái răng", trừ 2 người! (Ảnh: Internet)
Tất cả đều "hở mười cái răng", trừ 2 người! (Ảnh: Internet)

"Có chút 'thốn thốn', chạm... anh rồi!". (Ảnh: Internet)
"Có chút 'thốn thốn', chạm... anh rồi!". (Ảnh: Internet)

Có lẽ quả bóng có xuất xứ ở nơi-mà-ai-cũng-biết! (Ảnh: Internet)
Có lẽ quả bóng có xuất xứ ở nơi-mà-ai-cũng-biết! (Ảnh: Internet)

"Do người mẫu nặng quá, không phải do tôi!". (Ảnh: Internet)
"Do người mẫu nặng quá, không phải do tôi!". (Ảnh: Internet)

Có lẽ sau lần này, một số khả năng của anh sẽ... biến mất vĩnh viễn. (Ảnh: Internet)
Có lẽ sau lần này, một số khả năng của anh sẽ... biến mất vĩnh viễn. (Ảnh: Internet)

Hậu quả của tội ham hố biểu diễn. (Ảnh: Internet)
Hậu quả của tội ham hố biểu diễn. (Ảnh: Internet)

Mặt anh rất tỉnh và đẹp trai, cho đến khi... (Ảnh: Internet)
Mặt anh rất tỉnh và đẹp trai, cho đến khi... (Ảnh: Internet)

Chân ngắn nhưng có vẻ anh rất thích đua đòi! (Ảnh: Internet)
Chân ngắn nhưng có vẻ anh rất thích đua đòi! (Ảnh: Internet)

"Đứa nào mở sẵn cửa thế, làm ta bị 'hố hàng' rồi!". (Ảnh: Internet)
"Đứa nào mở sẵn cửa thế, làm ta bị 'hố hàng' rồi!". (Ảnh: Internet)

Vâng, anh đã thực hiện thành công pha "người rổ" sau khi không đưa bóng vào rổ thành công! (Ảnh: Internet)
Vâng, anh đã thực hiện thành công pha "người rổ" sau khi không đưa bóng vào rổ thành công! (Ảnh: Internet)

Mời bạn dự đoán tình huống tiếp theo! (Ảnh: Internet)
Mời bạn dự đoán tình huống tiếp theo! (Ảnh: Internet)

Sau "cú nhảy thế kỉ" này, anh sẽ có cặp mông khác người! (Ảnh: Internet)
Sau "cú nhảy thế kỉ" này, anh sẽ có cặp mông khác người! (Ảnh: Internet)

"Ờ...ờ... theo tôi thì anh nên phỏng vấn ông bố ham vui phía sau, bởi giờ không ai để ý đến tôi nữa đâu!". (Ảnh: Internet)
"Ờ...ờ... theo tôi thì anh nên phỏng vấn ông bố ham vui phía sau, bởi giờ không ai để ý đến tôi nữa đâu!". (Ảnh: Internet)

Một vòng thành công, hai vòng thành công, và... (Ảnh: Internet)
Một vòng thành công, hai vòng thành công, và... (Ảnh: Internet)

Định thử cảm giác xì-tin nhưng lực bất tòng tâm rồi! (Ảnh: Internet)
Định thử cảm giác xì-tin nhưng lực bất tòng tâm rồi! (Ảnh: Internet)