Cuộc thi ăn ớt "thốn" nhất mọi thời đại

|

Trong những cuộc thi ăn, thì thi ăn ớt là cuộc thi khiến mọi người cảm thấy "thốn" nhất. Hãy xem cuộc thi này diễn ra như thế nào nhé!

Theo nguồn: Clifton Chilli Club

Cuộc thi ăn ớt "thốn" nhất mọi thời đại

Cuộc thi ăn ớt "thốn" nhất mọi thời đại

Cuộc thi ăn ớt "thốn" nhất mọi thời đại