Công dụng "thần thánh" của khoảng giữa nút âm lượng tai nghe iPhone

|

Có lẽ nhiều người còn chưa biết khoảng giữa của nút điều chỉnh âm lượng tai nghe iPhone dùng để làm gì, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn.

Bấm 1 lần vào nút giữa, các chương trình như nghe nhạc hay đọc sách sẽ tự động phát hoặc ngừng lại. (Ảnh: Internet)
Bấm 1 lần vào nút giữa, các chương trình như nghe nhạc hay đọc sách sẽ tự động phát hoặc ngừng lại. (Ảnh: Internet)

Bấm 2 lần liên tiếp vào nút giữa để chuyển sang bài hát tiếp theo. (Ảnh: Internet)
Bấm 2 lần liên tiếp vào nút giữa để chuyển sang bài hát tiếp theo. (Ảnh: Internet)

Bấm 3 lần liên tiếp để quay lại bài trước. (Ảnh: Internet)
Bấm 3 lần liên tiếp để quay lại bài trước. (Ảnh: Internet)

Bấm 2 lần liên tiếp và giữ nút giữa để tua về phía trước. (Ảnh: Internet)
Bấm 2 lần liên tiếp và giữ nút giữa để tua về phía trước. (Ảnh: Internet)

Bấm 3 lần liên tiếp và giữ nút giữa để tua ngược về phía sau. (Ảnh: Internet)
Bấm 3 lần liên tiếp và giữ nút giữa để tua ngược về phía sau. (Ảnh: Internet)

Bấm 1 lần vào nút giữa để nhận cuộc gọi tới hoặc gác máy. (Ảnh: Internet)
Bấm 1 lần vào nút giữa để nhận cuộc gọi tới hoặc gác máy. (Ảnh: Internet)

Bấm 1 lần vào nút giữa để chuyển sang cuộc gọi mới, cuộc gọi trước sẽ chuyển sang chế độ chờ. (Ảnh: Internet)
Bấm 1 lần vào nút giữa để chuyển sang cuộc gọi mới, cuộc gọi trước sẽ chuyển sang chế độ chờ. (Ảnh: Internet)

Bấm 1 lần vào nút giữa và giữ để từ chối, chuyển cuộc gọi đến vào hộp thư thoại. Thao tác được xác nhận hoàn thành bằng 2 tiếng bíp nhỏ. (Ảnh: Internet)
Bấm 1 lần vào nút giữa và giữ để từ chối, chuyển cuộc gọi đến vào hộp thư thoại. Thao tác được xác nhận hoàn thành bằng 2 tiếng bíp nhỏ. (Ảnh: Internet)

Bấm 2 lần liên tiếp và giữ nút giữa để kết thúc cuộc gọi, thao tác được xác nhận hoàn thành bằng 2 tiếng bíp nhỏ. (Ảnh: Internet)
Bấm 2 lần liên tiếp và giữ nút giữa để kết thúc cuộc gọi, thao tác được xác nhận hoàn thành bằng 2 tiếng bíp nhỏ. (Ảnh: Internet)

Ở màn hình chính, bấm 1 lần và giữ nút giữa để kích hoạt trợ lí giọng nói Siri. (Ảnh: Internet)
Ở màn hình chính, bấm 1 lần và giữ nút giữa để kích hoạt trợ lí giọng nói Siri. (Ảnh: Internet)

Để trò chuyện với Siri, chỉ cần bấm vào nút giữa sau khi nó được kích hoạt. (Ảnh: Internet)
Để trò chuyện với Siri, chỉ cần bấm vào nút giữa sau khi nó được kích hoạt. (Ảnh: Internet)

Mở ứng dụng Camera và bấm 1 lần vào nút + để chụp ảnh, cách này rất hữu ích với những bạn hay chụp ảnh tự sướng. (Ảnh: Internet)
Mở ứng dụng Camera và bấm 1 lần vào nút + để chụp ảnh, cách này rất hữu ích với những bạn hay chụp ảnh tự sướng. (Ảnh: Internet)

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube