Cơ thể bạn được cấu tạo từ đâu?

|

Cùng là chất lỏng, nhưng máu chỉ chiếm khoảng 5-7 lít, còn nước lại chiếm đến 42 lít trong cơ thể con người. Trong khi đó, da người có thể trải rộng ra khoảng 2 mét vuông và chiếm tới 16% trọng lượng cơ thể. Ngoài ra cơ thể bạn còn có các thành phần khác như muối, vi khuẩn...


Chất béo trong cơ thể người có thể lên đến hơn 100 thỏi bơ


Nước chiếm phần lớn trong cơ thể chúng ta


Máu là phần không thể thiếu