Có phải màu trứng càng đậm thì càng dinh dưỡng?

|

Rất nhiều người chỉ chọn mua trứng màu nâu đậm, cho là nó có giá trị dinh dưỡng cao, nhưng có đúng là như thế?

Nguồn: Insider