Có phải là càng xấu thì sẽ càng... sống lâu?

|

Bạn sẽ "bật ngửa" với phần giải thích lí do tại sao càng xấu sẽ càng sống lâu trong clip sau.