Cỗ máy này chính là "cứu tinh" của hàng triệu cây xanh trên thế giới

|

Với cỗ máy này, người ta sẽ không cần phải chặt bỏ cây xanh khi cần khoảng trống để xây dựng các dự án mới nữa.

Nguồn: Dutchman Industries

 

 

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube