;

Clip tuyệt vời nhất về tình yêu bạn không thể bỏ lỡ

| <

Tình yêu luôn không phân biệt tuổi tác, tính ngưỡng tôn giáo và giới tính cũng như biên giới. Trong tình yêu, tất cả đều bình đẳng với nhau.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng