Chuyện vay tiền đã "phá hủy" tình bạn như thế nào?

|

Có một câu nói cũng khá phổ biến: "không cho bạn vay tiền thì mất bạn, cho bạn vay tiền thì mất cả bạn lẫn tiền". Bạn có thấy đúng không?