Tình bạn 19/09/2017

Là phụ nữ, hãy tìm tri kỉ, đừng bám lấy những kẻ thù mạo danh tình bạn!

Tình bạn đích thực là không chỉ ở bên nhau lúc vui, mà cả những lúc khủng hoảng nhất. Là vực nhau dậy, bằng tất cả sự thiết tha và lòng can đảm.

X Đóng