Chuyện gì sẽ xảy ra khi cho viên đồng nóng chảy vào nước giặt?

|

Sẽ như thế nào nếu đồng nóng chảy được cho vào nước giặt đa năng? Hãy cùng xem thí nghiệm sau đây nhé.

Theo nguồn: Tito4re