Chuẩn cơ thể đẹp của đàn ông thay đổi như thế nào sau 150 năm?

|

Cuối những năm 1800, đàn ông béo phì được cho là biểu tượng giàu sang, đến thập niên 1990 cơ thể rắn chắc mới hoàn hảo.