Chú mèo nổi tiếng vì giống hệt người ngoài hành tinh

|

Chú mèo trụi lông này được cư dân mạng thế giới chú ý vì có gương mặt họp và đôi mắt to đùng, trong chẳng khác gì người ngoài hành tinh cả.