;

Chú gấu trúc cố gắng "đào tẩu" khiến người xem cười ngất

| <

Bạn sẽ không nhịn được cười khi chứng khiến nỗ lực "đào tẩu" hết lần này đến lần khác của chú gấu trúc trong sở thú Nhật Bản này.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng