;

Chóng mặt với sản phẩm trang điểm "cô gái hai mặt"

| <

Đoạn clip hướng dẫn trang điểm thành "người hai mặt" của cô gái này đã thu hút sự chú ý trên cộng đồng mạng Trung Quốc những ngày gần đây

Nguồn: Shanghaiist

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng