Chóng mặt với độ giàu có của 10 người thành đạt nhất thế giới 2015

|

Bill Gates vẫn là bức tường thành không thể sụp đổ. Trong khi đó, 9 vị trí còn lại có nhiều biến chuyển. Tổng tài sản của top 10 lên tới hơn 500 tỉ USD (tương đương 11 triệu tỉ đồng).