Chống lũ ở Áo: Nước lên, tường cũng lên

|

Vài năm trước, khi thành phố Grein ở Áo bắt đầu trải qua trận lũ khởi nguồn từ sông Danube, các quan chức ở Áo đã nhanh chóng tìm kiếm giải pháp kĩ thuật đảm bảo sự an toàn cho những người dân tại đây. Họ đã thuê kĩ sư lắp đặt các bức tường chống lũ di động.

Theo nguồn: World News&EveryThing AbouT Life