Chơi nhạc bằng ghế, bạn đã thử chưa?

|

Anh chàng sau sẽ khiến bạn đã tai, đã mắt với màn chơi nhạc bằng đủ các thể loại ghế.


Từ ghế xoay, đến ghế gỗ, qua ghế sô pha


Anh chàng tận dụng từng chi tiết của cái ghế...


... thậm chí dùng cả chân ghế để tạo ra tiếng nhạc.