Choáng với thanh niên chuyên tra tấn iPhone 7

|

TechRax, kênh Youtube của một người Ukraine chuyên làm clip "tra tấn" iPhone bằng đủ kiểu từ vàng nóng chảy đến axit mạnh nhất thế giới.

Nguồn: TechRax