Choáng với phong cách hóa trang Halloween 100 năm qua

|

Hóa trang Halloween qua từng thời kì cũng có những bước thay đổi và chuyển biến cực kì sáng tạo, độc đáo và... hợp thời trang.