;

Choáng với ổ rắn lớn nhất thế giới

| <

Hầu hết mọi người đều sợ rắn nhưng những người dân ở Manitoba - Canada thì không như thế. Đặc biệt là trẻ em, chúng rất yêu thích rắn.

;
YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
X Đóng