Choáng với ngôi nhà "Transformer" tự lắp ráp ngoài đời thật

|

Ngôi nhà này là ý tưởng của một công ty tại nước Nga, có thể tự xếp gọn và di chuyển khắp mọi nơi như một chiếc xe tải.