"Choáng" với bức tượng đẹp như thật được khắc từ cưa máy

|

Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi chiếc cưa máy cũng có thể điêu khắc và tạo ra được những tác phẩm giống như thật. Hãy cùng xem nhé!

Theo nguồn: Kurdsat Broadcasting Corporation

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube