Choáng với 10 quốc gia có dân số đông khủng khiếp nhất thế giới

|

Số liệu dựa trên các thống kê mới nhất của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đối với 233 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

10. Mexico - Dân số: 130.222.815 người
10. Mexico - Dân số: 130.222.815 người

Diện tích: 1.943.624km2

Mật độ dân số: 67 người/km2

9. Nga - Dân số: 143.375.006 người
9. Nga - Dân số: 143.375.006 người

Diện tích: 16.292.614km2

Mật độ dân số: 9 người/km2

8. Bangladesh - Dân số: 164.827.718 người
8. Bangladesh - Dân số: 164.827.718 người

Diện tích: 130.175km2

Mật độ dân số: 1.266 người/km2

7. Nigeria - Dân số: 191.835.936 người
7. Nigeria - Dân số: 191.835.936 người

Diện tích: 910.902km2

Mật độ dân số: 211 người/km2

6. Pakistan - Dân số: 196.744.376 người
6. Pakistan - Dân số: 196.744.376 người

Diện tích: 770.942km2

Mật độ dân số: 255 người/km2

5. Brazil - Dân số: 211.243.220 người
5. Brazil - Dân số: 211.243.220 người

Diện tích: 8.349.534km2

Mật độ dân số: 25 người/km2

4. Indonesia - Dân số: 263.510.146 người
4. Indonesia - Dân số: 263.510.146 người

Diện tích: 1.811.066km2

Mật độ dân số: 146 người/km2

3. Mỹ - Dân số: 326.474.013 người
3. Mỹ - Dân số: 326.474.013 người

Diện tích: 9.144.930km2

Mật độ dân số: 36 người/km2

2. Ấn Độ - Dân số: 1.342.512.706 người
2. Ấn Độ - Dân số: 1.342.512.706 người

Diện tích: 2.973.450km2

Mật độ dân số: 452 người/km2

1. Trung Quốc - Dân số: 1.388.232.693 người
1. Trung Quốc - Dân số: 1.388.232.693 người

Diện tích: 9.386.293km2

Mật độ dân số: 148 người/km2

14. Việt Nam - Dân số: 95.414.640 người
14. Việt Nam - Dân số: 95.414.640 người

Diện tích: 331.699km2

Mật độ dân số: 308 người/km2

(Ảnh: Internet)

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube