Chó hoang được nhận về huấn luyện nhặt bóng cho Olympic

|

Đây là những chú chó hoang trên đường Sao Paulo được nhận nuôi về và huấn luyện thành những nhân viên nhặt bóng cừ khôi cho Olympic 2016.

Nguồn: CNN