Chó cưng rượt gấu chạy té khói vì dám xông vào nhà chủ

|

Để bảo vệ lãnh địa của chủ, chú chó Pulldog dòng Pháp đã dũng mãnh rượt đuổi 2 chú gấu chạy té khói ra khỏi sân mà không hề e ngại.