"Chịu không nổi" với nhân viên gương mẫu "nhất quả đất"

|

Cùng xem nhân viên giao hàng gương mẫu của quán cà phê với phương châm "lấy tận nơi, giao tận tay" sẽ phục vụ khách hàng tận tình ra sao.


Lấy tận nơi, giao tận tay nha!


Giao tận tay nè anh ơi.


Anh đi xong rồi thì nhớ uống nha anh!