Chịu không nổi với cậu bé cười ngặt nghẽo khi được cắt móng

|

Được bố cắt móng chân, em bé cười tít mắt giòn tan khiến ai cũng phải phì cười.