;

Chiến Dịch Chống Ế: Tăng cường hẹn hò (Tập 5)

|

Chiến Dịch Chống Ế Tập 5: Thất bại "thảm hại" trong 2 chiến dịch mèo mun và hẹn hò online vì vậy Quỳnh Lam, Diệu Nhi, Camy quyết tâm thoát cảnh FA.

Dưới sự hỗ trợ của huấn luận Ken, chiến dịch mới được hình thành mang tên "Tăng cường hẹn hò". Liệu thất bại khi hẹn hò online giờ người thực việc thực có giúp các nàng thoát ế???

Theo nguồn: Yantv