Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

| 16:36 - 20/05/2015

Như vậy, hiện tượng “trăng máu” kì thú nhất năm 2015 đã diễn ra. Với thời tiết thuận lợi, hầu hết những địa điểm xem được đều ghi lại các hình ảnh hết sức đẹp mắt.

Dưới đây là những hình ảnh nổi bật nhất về hiện tượng “trăng máu” tại Việt Nam và trên toàn thế giới.

"Trăng máu" tại Việt Nam

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Hình ảnh "trăng máu" tại Mỹ

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Hình ảnh "trăng máu" lúc chiều tối tại Mexico

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

"Trăng máu" tại Canada

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Trăng máu tại một số nơi khác

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

 

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới

Chiêm ngưỡng trăng máu ở Việt Nam và trên thế giới