"Chích chòe" Khánh Ngọc đầy máu lửa với "Và ta đã thấy mặt trời"

|

Khánh Ngọc dù nhỏ nhắn nhưng luôn biến hóa và có nội lực mạnh mẽ. "Chích chòe" Khánh Ngọc đầy máu lửa trong ca khúc "Và ta đã thấy mặt trời".

Nguồn video: Giong Hat Viet Nhi / The Voice Kids Vietnam

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube