Chỉ lơ là 2 giây, đánh đổi bằng cả mạng sống

|

Chỉ cần 2 giây không nhìn đường, xe đã lăn bánh hàng chục mét và tài xế có thể gây ra tai nạn chết người. Đừng để một giây phút không chú ý của mình mà gây nên tai nạn khôn lường.