Chết cười với màn thi đua "ai ngu hơn ai" giữa Tiến Luật và Vinh Râu

|

Màn thi đua giữa Tiến Luật và Vinh Râu xem "ai ngu hơn ai" khiến người xem vô cùng "hại não" và "đau ruột" 

Nguồn: HTV.com.vn