Chết cười với lý do của “ông cụ non” không muốn lấy vợ

|

Với những lý do quá thuyết phục như thế này, thì làm sao có "bé gái" nào thay đổi được ý định của "ông cụ non" mà cứng nhất thế giới này đây.