Chết cười với 1001 lí do con gái đặt ra để "sai khiến" bạn trai

|

Khi muốn con trai nghe theo ý mình hoặc đơn giản chỉ muốn "làm nũng" con gái sẽ nghĩ ra cả 1001 lí do vô cùng hợp lí nhưng rất buồn cười để sai khiến người bạn trai. Không phải tiểu thư đâu nhé con trai, đơn giản vì con gái đang muốn bạn chú ý đến nàng nhiều hơn mà thôi.