Chế tạo ra cả một cỗ máy siêu phức tạp chỉ vì lười lật tờ báo

|

Anh chàng này nổi tiếng với những cỗ máy "khó đỡ" đầy phức tạp, mục đích chỉ để phục vụ cho sự lười biếng của mình.

Nguồn: Joseph's Machine