Đời 11/06/2017

Chàng trai khiếm thị Việt tham gia tạo app cho người mù tại Singapore

Những gì chàng trai khiếm thị này đã làm được khiến nhiều người khâm phục và ngưỡng mộ.

X Đóng