Chẳng cứ hôm nay, có ngày nào đàn ông con trai không nói dối?

|

1/4 là ngày để mọi người mặc sắc nói dối, lừa lọc lẫn nhau... nhưng với cánh đàn ông con trai thì chuyện này có lẽ xảy ra "như cơm bữa".

Con trai thời nay rất khéo, họ biết được rằng con gái thích nghe những lời ngọt ngào, dễ lọt tai... Bởi vậy, nhiều khi con trai nói ra những câu từ đậm chất "soái ca" nhưng sự thật lại không phải vậy.

Hay nói một cách thô thiển hơn rằng con trai đang nói dối và điều này lập đi lập lại nhiều đến mức trở thành phản xạ tự nhiên của các chàng.

Chẳng cứ hôm nay, có ngày nào đàn ông con trai không nói dối?

Chẳng cứ hôm nay, có ngày nào đàn ông con trai không nói dối?

Chẳng cứ hôm nay, có ngày nào đàn ông con trai không nói dối?

Chẳng cứ hôm nay, có ngày nào đàn ông con trai không nói dối?

Chẳng cứ hôm nay, có ngày nào đàn ông con trai không nói dối?

Chẳng cứ hôm nay, có ngày nào đàn ông con trai không nói dối?

Chẳng cứ hôm nay, có ngày nào đàn ông con trai không nói dối?

Chẳng cứ hôm nay, có ngày nào đàn ông con trai không nói dối?

Chẳng cứ hôm nay, có ngày nào đàn ông con trai không nói dối?

Chẳng cứ hôm nay, có ngày nào đàn ông con trai không nói dối?

Chẳng cứ hôm nay, có ngày nào đàn ông con trai không nói dối?

Chẳng cứ hôm nay, có ngày nào đàn ông con trai không nói dối?

Chẳng cứ hôm nay, có ngày nào đàn ông con trai không nói dối?

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube
Loading...