Chẳng cần đồng hồ báo thức, chó cưng hoàn toàn có thể giúp bạn làm việc đó

|

Bạn không muốn dậy trễ nhưng lại ghét tiếng chuông báo thức phiền phức, vậy thì bạn hãy thử nghiệm loại "đồng hồ" mới này ngay thôi.