Câu chuyện của của một doanh nghiệp "xanh"

| 13:50 - 06/11/2015

Đi đôi với việc tạo nên những phát kiến công nghệ vượt bậc là việc đảm bảo trách nhiệm môi trường và xã hội. Trong đó, một doanh nghiệp “xanh” đã có rất nhiều nỗ lực giảm thiểu chất thải điện tử và kêu gọi cộng đồng nâng cao nhận thức về trách nhiệm môi trường.  

Câu chuyện của của một doanh nghiệp xanh