Cậu bé khóc lóc van xin mẹ để yên cho chú gà đã... bị "vặt lông"

|

Cậu bé không muốn mẹ mình làm thịt con gà nên đã năn nỉ cầu xin mẹ hãy để chú gà được yên, mặc dù...

Theo nguồn: Best Video You Will Ever See