Cảnh tượng đáng kinh ngạc của 11000 quả cầu thủy tinh lăn cùng lúc

|

Không thể ngờ 11000 quả cầu thủy tinh có thể tạo ra cảnh tượng hiếm thấy như vậy.

Cảnh tượng đáng kinh ngạc của 11000 quả cầu thủy tinh lăn cùng lúc

Cảnh tượng đáng kinh ngạc của 11000 quả cầu thủy tinh lăn cùng lúc

Cảnh tượng đáng kinh ngạc của 11000 quả cầu thủy tinh lăn cùng lúc