Cảnh quan Hà Giang "tan nát" vì du khách "càn quét" vô ý thức

|

Đồng hoa tam giác mạch đẹp như mơ đã "nát như tương" khi bị quá nhiều du khách giẫm đạp "không thương tiếc".