Cảnh nặn mụn này đã có hơn một triệu lượt xem trong 1 ngày

|

Ca nặn mụn đầu đen kết hợp mụn mủ vàng lâu năm trên vai này đã thu hút hơn một triệu lượt xem trên toàn thế giới chỉ trong một ngày.

Nguồn: Dr. Sandra Lee