Đỉnh 04/10/2017

Thông báo từ điện thoại thông minh dễ gây cảm giác tiêu cực

Nghiên cứu của các nhà khoa học Anh kết luận thông báo trên điện thoại có thể khiến người dùng cảm thấy khó chịu hoặc buồn bã.

X Đóng