Càng lớn, càng thấy khó để yêu một ai đó!

|

Càng lớn bạn sẽ càng nhận ra để trao tình cảm, trái tim của mình cho một ai đó là điều rất khó khăn. 

Theo nguồn: tổng hợp