"Cạn lời" với thử thách ăn một lúc 5 hộp mì, 5 quả trứng và 5 quả cam

|

Hai thanh niên đã thách thức nhau cùng thi ăn 5 hộp mì, 5 quả trứng luộc và 5 quả cam trong vòng 5 phút với cách khác nhau của mỗi người xem ai có thể thắng trước. Tuy thách thức khá cao nhưng anh chàng ở chính diện màn hình vẫn ăn một cách từ tốn trong khi anh chàng đối thủ vất vả cật lực mà vẫn chưa xong được một nửa phần mì tôm, trứng luộc và cam. Diễn biển như thế nào, mời bạn cùng xem nhé!

Nguồn video: Trà My Phạm

"Cạn lời" với thử thách ăn một lúc 5 hộp mì, 5 quả trứng và 5 quả cam

"Cạn lời" với thử thách ăn một lúc 5 hộp mì, 5 quả trứng và 5 quả cam

"Cạn lời" với thử thách ăn một lúc 5 hộp mì, 5 quả trứng và 5 quả cam

"Cạn lời" với thử thách ăn một lúc 5 hộp mì, 5 quả trứng và 5 quả cam

 

YAN NEWS VIDEO
Subscribe ngay YANNewsTube