"Cạn lời" với thanh niên chơi liều cắt tóc bằng flycam

|

Sau loạt clip cắt tóc bằng đao, cắt tóc bằng lửa, cắt tóc bằng máy khoan, thì nay lại xuất hiện thêm màn cắt tóc bằng flycam.

Nguồn: RomanAtwoodVlogs