Cận cảnh qui trình chế biến sợi mì trường thọ ở Trung Quốc

|

Qua đoạn clip này, bạn sẽ hiểu tại sao loại mì  này lại có tên là trường thọ.